nov 30 2022 - nov 30 2022

Quarantaine

Naast het voormalig station van De Klinge stond een quarantaine. Dit gebouw diende om de te vervoeren dieren eerst in afzondering te houden zodat er geen zieke dieren vervoerd konden worden. Ontdek hier meer!
Date
  • nov 30 2022 - nov 30 2022

Location

Quarantaine

De quarantaine was een fraai gebouw dat deel uitmaakte van de infrastructuur van het station van De Klinge. Deze locatie was opgericht door inspanningen van de private spoorlijn, de douaneadministratie, het ministerie van Volksgezondheid en privaat initiatief (onder andere cafés en hotels). Dieren, die bestemd waren voor de import, moesten eerst een tijd in quarantaine verblijven om zeker te zijn dat ze geen ziektes meedroegen. Zieke dieren stuurde men terug naar Nederland.

In het Nederlandse parlement was er nog discussie over het feit dat zo de kwaliteit van het Nederlandse koeienbestand achteruitging.

De dieren moesten gestald, onderhouden en gevoederd worden. De kosten daarvan werden afgewenteld op de koper van de dieren. Ook aangeslagen gesmokkelde dieren kwamen in de quarantaine terecht. Zowel in de stallen van het nabijgelegen Hotel Op de Heyde als in café de (Ou)de Statie deponeerde men in drukke perioden dieren in afwachting van hun definitieve goedkeuring door een veearts.