Image Alt

Grens

ontdek wat er te beleven valt

Beleef de grens met zijn smokkel en grenspalen

Treed in de voetsporen van de smokkelaar die in dit grensgebied zeer actief was (of nog steeds is?)

KLINGSPOOR ligt vlakbij de landsgrens tussen België en Nederland. De huidige grens gaat terug op de posities van de strijdende partijen op het einde van de Tachtigjarige Oorlog in 1648. Pas op het einde van deze oorlog kon Frederik Hendrik van Oranje de stad Hulst voor de Hollanders heroveren. Zo kwam de grens tussen de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en de Spaanse Nederlanden pal boven De Klinge te liggen.

 

De katholieke Hulstenaars moesten sindsdien naar De Klinge om hun geloof te belijden. Ruim tweehonderd gelovigen reisden elke zondag via de Waterwinbossen de grens over om de mis bij te wonen. Ten noorden van De Klinge en vlak onder de stad Hulst ontwikkelde er zich in de Clingepolder een gehucht dat uitgroeide tot een typisch langgerekt polderdorp. Dit polderdorp Clinge sloot uiteindelijk met zijn zuidelijke punt aan bij De Klinge, zodat het lijkt alsof deze twee kernen samen een dorp vormen. Maar Clinge en De Klinge waren van meet af aan door een landsgrens van elkaar gescheiden. Beide dorpsgemeenschappen waren wel nauw met elkaar verweven door gemeenschappelijk onderwijs, een kerkelijke eenheid, een gezamenlijke jaarmarkt en nauwe handelscontacten.

Verleg je grenzen bij KLINGSPOOR