nov 30 2022 - nov 30 2022

Werkpaarden in het Stropersbos

Werkpaarden Stropersbos
Ga de Konikpaarden bewonderen in het Stropersbos! Deze paarden zorgen in het zuidelijke begrazingsblok voor een gevarieerd lappendeken van bosjes, struikgewas en open graslanden.
Date
  • nov 30 2022 - nov 30 2022

Location
Werkpaarden Stropersbos

Bezoek de grazers van het Stropersbos

Zowel in het noorden als het zuiden van het Stropersbos legde men een groot begrazingsblok aan. Dieren zorgen hier voor de natuur. In de noordelijke zone grazen schapen om te verhinderen dat het gebied opnieuw met bomen en struiken dichtgroeit. Het graaswerk van de schapen zorgt ervoor dat het gebied tot heide en heischrale graslanden kan evolueren.

 

De zuidelijke zone kent voornamelijk een spontane bosontwikkeling. Gallowayrunderen en Konikpaarden zorgen in het zuidelijke begrazingsblok voor een gevarieerd lappendeken van bosjes, struikgewas en open graslanden (wastines).