nov 30 2022 - nov 30 2022

Waterwinbossen

Waterwinbossen Sint Jansteen Stekene
Vanuit KLINGSPOOR duik je zo, net over de grens, de Waterwinbossen in. Een bijzonder natuurgebied voor Zeeuwse begrippen, want naast natuur en recreatie speelt het ook een belangrijke rol in waterwinning.
Date
  • nov 30 2022 - nov 30 2022

Location
Waterwinbossen

Een uniek natuurgebied voor Zeeuwse begrippen...

Vanuit KLINGSPOOR duik je zo, net over de grens, de Waterwinbossen in. Dit is een deel van het natuurgebied Clinge/Sint Jansteen. Sinds 2009 nam het Zeeuws Landschap het beheer van het waterwingebied tussen Clinge en Heikant over van Evides. Het waterwinbedrijf Evides blijft eigenaar, maar Stichting Het Zeeuwse Landschap voert het beheer op het gebied van natuur en landschap uit. De waterwinning blijft de hoofdfunctie. Daarnaast ontwikkelt men natuur- en recreatieve waarden.

Het gehele gebied bestaat uit circa 450 hectare en is voor Zeeuwse begrippen een zeer bijzonder gebied. Dit komt omdat het gelegen is in het dekzandgebied. Dit bestaat uit kalkarm zand en is ook wat hoger gelegen. Deze factoren bepalen het gebruik van het landschap en de planten en dieren die hierbij horen.

 

Het natuurgebied aan de Nederlandse kant van de grens staat bekend als Waterwinbossen. Deze bossen zijn een onderdeel van een groter gebied dat beheerd wordt door het Zeeuws Landschap en eigendom is van het waterwinbedrijf Evides. De hoofdfunctie van het gebied is waterwinning, maar daarnaast gaat veel aandacht naar natuur en recreatie.

 

Foto: Het Zeeuwse Landschap

Het totale waterwingebied telt ongeveer 450 hectare dekzandgronden. Dit dekzand dateert uit de laatste ijstijd toen een krachtige wind het zand van de drooggevallen Noordzeebodem op een kilometerlange strook op de grens van Zeeuws-Vlaanderen en België neerlegde. De Waterwinbossen bestaan hoofdzakelijk uit uitheemse bomen die zijn aangeplant voor de bosbouw, maar er zijn ook zomereiken en beuken van hoge leeftijd te vinden. De jongste jaren doen de beheerders grote inspanningen om de natuurwaarden te herstellen en ontwikkelen. Zo probeert men om de agressieve Amerikaanse vogelkers uit te roeien om inheemse bomen en struiken meer kansen te geven. De Wilde Landen ten zuiden van Heikant zijn een tweede habitat binnen het waterwingebied. Deze zone omvat weilanden, boomweiden met populieren en enkele zoetwaterplassen. Ten zuiden van Sint Jansteen is het gebied landschappelijk erg waardevol. Naast lanen met oude bomen liggen er vele kleine weiden met een verleden als rootakker.

 

Recreanten zijn welkom op de vele paden in het natuurgebied. Joggers, fietsers, wandelaars en ruiters krijgen alle kansen om van de rijke natuur te genieten en voor de kinderen is er een speelbos ingericht.