jan 24 2023 - jan 24 2023

Staats-Spaanse Linies

Staats-Spaanse Linies

De Staats-Spaanse Linies zijn stille getuigen van een woelige strijd die eeuwen geleden in Sint-Gillis-Waas en omgeving werd gevoerd. Ontdek Fort Bedmar, de Koningsdijk en meer restanten van militaire verdedigingswerken die een grote rol speelde in de geschiedenis van ons land.

Date
  • jan 24 2023 - jan 24 2023

Location

Stille getuigen van een woelige strijd in het verleden ...

Fort Bedmar, de Koningsdijk en de linie door het Stropersbos zijn stille getuigen van de felle strijd die eeuwen geleden in Sint-Gillis-Waas en omgeving werd gevoerd.

 

Ontdek Fort Bedmar, een belangrijk militair bolwerk uit de Spaanse Successieoorlog, door een dwarsdoorsnede en stepstones die de omvang van het vroegere aarden fort weergeven.

 

Ook in het Stropersbos vind je stille getuigen uit die periode. De Bedmarlinie liep dwars door het Stropersbos. Enkele jaren geleden werd daar bij het natuurinrichtingsproject een kort stuk van de liniewal gereconstrueerd. Maak een wandeling door het bos en ontdek zelf hoe de liniegracht op een aantal plaatsen bewaard werd.

Koningsdijk Staats-Spaanse Linies

Het fietspad op de Koningsdijk is de ideale locatie om te genieten van de weidse uitzichten van onze gemeente. Halverwege het fietspad duidt een vlaggenmast de locatie van het vroegere Fort Spinola aan. De Koningsdijk werd in 1673 aangelegd als grens tussen de Spaanse Nederlanden en de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Deze dijk werd later onderdeel van de Bedmarlinie en verbond Fort Bedmar met Fort Verboom.

De infokiosken langs het fietspad geven je meer info over deze woelige periode uit de lokale geschiedenis.