Ondergrondpad

In de nog in te richten grenszone zal in de toekomst een korte strook worden ingericht waar je de verschillende soorten ondergrond kan voelen. Beeld je hierbij in dat je een smokkelaar bent die op een stille nacht probeert zo geruisloos mogelijk te stappen. Mul zand was voor smokkelaars veel comfortabeler dan een keienpad…