Grenspaal

De grenspaal met het nummer 277 staat vlakbij KLINGSPOOR. De grens is een rode draad doorheen het verleden en het heden van deze grensgemeente en de andere thema’s die aan bod komen op KLINGSPOOR.

De gietijzeren grenspalen vind je terug vanaf Vaals tot aan het Zwin in Knokke. De telling gaat van nr. 1 tot nr. 369. Naast een unieke nummer vind je langs weerszijden van de paal de wapenschilden van België en Nederland.

De huidige grens gaat terug op de posities van de strijdende partijen op het einde van de Tachtigjarige Oorlog in 1648. Pas op het einde van deze oorlog kon Frederik Hendrik van Oranje de stad Hulst voor de Hollanders heroveren. Met de Vrede van Münster in 1648 kwam zo de grens tussen de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en de Spaanse Nederlanden pal boven De Klinge te liggen.