close
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
Lorem ipsum dolor sit amet,

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
Lorem ipsum dolor sit amet,
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
Lorem ipsum dolor sit amet,
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
Lorem ipsum dolor sit amet,
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
Lorem ipsum dolor sit amet,
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
Lorem ipsum dolor sit amet,
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
Lorem ipsum dolor sit amet,
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
Lorem ipsum dolor sit amet,Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
Lorem ipsum dolor sit amet,
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
Lorem ipsum dolor sit amet,
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
Lorem ipsum dolor sit amet,
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
Lorem ipsum dolor sit amet,
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
Lorem ipsum dolor sit amet,
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
Lorem ipsum dolor sit amet,

Het Stropersbos

De landsgrens vormt de scheiding tussen twee waardevolle natuurgebieden. Het Stropersbos strekt zich uit langs de Belgische kant van de grens, de Clingse bossen aan de Nederlandse zijde. Het bos is om en bij de 300 hectare groot en is daarmee één van de grootste bos- en natuurgebieden van Oost-Vlaanderen. Enkele jaren geleden werd hier een groots natuurinrichtingsproject gerealiseerd om de natuur meer kansen te geven.

 

Als je het Stropersbos verkent, kan je genieten van een gevarieerd landschap. De natte gedeelten van het natuurgebied vormen de ideale biotoop voor de zwarte els en waterviolier. Op diverse plaatsen in het bos werden open vlaktes gecreëerd door naaldbos te kappen. Op die manier krijgen de in de bodem aanwezige zaden van heideplanten opnieuw ruimte om te bloeien. ’s Zomers grazen hier schapen zodat de jonge heide niet opnieuw verbost. Deze jonge heide, met her en der bosjes en kreupelhout, wist meteen enkele nieuwe gasten te strikken. Zo is de boomleeuwerik weer van de partij en op zwoele zomeravonden hoor je de veldkrekel vrolijk zuiders tjirpen.  In het zuidelijke gedeelte van het bos kan de wandelaar gallowayrunderen of konikpaarden tegen het lijf lopen. Deze grote grazers zorgen voor een lappendeken van grasland, bosjes en struikgewas. Tenslotte zijn er ook nog zones droog tot vochtig gemengd bos met grove den,zomereik, es en berk waar eekhoorntjes en haviken zich thuis voelen.

 

Het Stropersbos biedt naast een rijke natuur ook unieke sporen van een ver militair verleden. De Bedmarlinie die in het begin van de achttiende eeuw de grens van de Zuidelijke Nederlanden moest beschermen tegen aanvallen van de Hollanders liep dwars doorheen het natuurgebied. De liniegracht is goed bewaard. Deze brede gracht is uitgerust met driehoekige uitsteeksels waardoor de verdedigers in alle richtingen konden schieten. Aan de westzijde van het bos is een deel van de vroegere verdedigingswal gereconstrueerd.

www.stropersbos.be

 

Vlaams Ecologisch Netwerk

De Vlaamse overheid neemt op dit moment tal van initiatieven voor het behoud en de ontwikkeling van onze omgeving. Om de open ruimte in de toekomst veilig te stellen, wordt door de Vlaamse overheid onder meer een Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) uitgetekend. Een geheel van de mooiste plekjes natuur in Vlaanderen waar de natuur extra beschermd wordt en gebruikers en eigenaars bijkomende middelen en mogelijkheden krijgen om mee te bouwen aan een natuur- en mensvriendelijke omgeving.

www.natuurenbos.be

 

Habitatrichtlijn

Een van de doelstellingen van de Europese Unie (EU) is de biologische diversiteit te waarborgen door de natuurlijke habitats en de wilde fauna en flora op het Europese grondgebied van de lidstaten in stand te houden. Daartoe wordt een ecologisch netwerk van speciale beschermingszones ‘Natura 2000’ opgericht. Andere activiteiten op het gebied van controle en toezicht, de herintroductie van inheemse soorten, de introductie van niet-inheemse soorten en onderzoek en opleiding, moeten zorgen voor de samenhang van dit netwerk.

www.europa.eu

 

Het Clingse bos

Het natuurgebied aan de Nederlandse kant van de grens staat bekend als ‘het Clingse bos’. Deze bossen zijn een onderdeel van een groter gebied dat beheerd wordt door het Zeeuws Landschap en in eigendom is van het waterwinbedrijf Evides. De hoofdfunctie van het gebied is waterwinning, maar daarnaast gaat veel aandacht naar natuur en recreatie.

 

Het totale waterwingebied telt ongeveer 450 hectare dekzandgronden. Dit dekzand dateert uit de laatste ijstijd toen een krachtige wind het zand van de drooggevallen Noordzeebodem op een kilometerlange strook op de grens van Zeeuws-Vlaanderen en België neerlegde. De Clingse bossen bestaan hoofdzakelijk uit uitheemse bomen die zijn aangeplant voor de bosbouw. Er zijn echter ook zomereiken en beuken van hoge leeftijd te vinden. De jongste jaren doen de beheerders grote inspanningen om de natuurwaarden te herstellen en ontwikkelen. Zo wordt geprobeerd om de agressieve Amerikaanse vogelkers uit te roeien om inheemse bomen en struiken meer kansen te geven. De Wilde Landen ten zuiden van Heikant zijn een tweede habitat binnen het waterwingebied. Deze zone omvat weilanden, boomweiden met populieren en enkele zoetwaterplassen. Ten zuiden van Sint-Jan-Steen tenslotte is het gebied landschappelijk erg waardevol. Naast lanen met oude bomen liggen er vele kleine weiden met een verleden als rootakker.

 

Recreanten zijn welkom op de vele paden in het natuurgebied. Joggers, fietsers, wandelaars en ruiters krijgen alle kansen om van de rijke natuur te genieten en voor de kinderen is er een speelbos ingericht.

In het bos van Clinge is een oude jagershut omgebouwd tot een locatie waar je bosvogels kunt fotograferen/filmen.

In het bos van Clinge is een oude jagershut omgebouwd tot een locatie waar je bosvogels kunt fotograferen/filmen. Terwijl je zelf verblijft in de ruime hut, verschijnen er tot enkele meters voor je lens talloze vogelsoorten. De boshut staat aan de rand van een open plek in een bos, waar geen publiek komt. De hut is gecamoufleerd en verduisterd. De vogels komen op ooghoogte terwijl je zit.

 

Je kijkt uit op takken en boomstronken, waarop de vogels neerstrijken. Vlak voor de hut is een vijver waar vogels kunnen drinken en badderen. Regelmatig wordt er gevoerd. Er zijn daardoor vrijwel continu (bos)vogels aanwezig. Je kan deze boshut huren om zelf prachtige natuurbeelden te maken, meer informatie over de voorwaarden vind je hier.

Met haar grote diversiteit aan natuur en cultuur is Zeeland een paradijs voor wandelaars. Vrijuit wandelen in een van de vele natuurgebieden, slenteren langs het strand, of een ontdekkingstocht met GPS.

Met haar grote diversiteit aan natuur en cultuur is Zeeland een paradijs voor wandelaars. Vrijuit wandelen in een van de vele natuurgebieden, slenteren langs het strand, of een ontdekkingstocht met GPS. Of het nu een wandeltocht of een wandelvakantie is: Zeeland ligt aan je voeten.

 

Maak op een laagdrempelige en aantrekkelijke manier kennis met het alle hoogtepunten van Zeeland. Het Zeeuwse wandelnetwerk verbindt diverse wandelroutes. Waar de verschillende paden elkaar kruisen, staat een knooppuntnummer. Aan de hand van die knooppunten kun je zelf een route uitstippelen. Als je van knooppunt 50 aansluit aan knooppunt 80, en omgekeerd, fiets je zo over de KLINGSPOOR-site. De afstand van je route bepaal je zelf. Een kort ommetje of een meerdaagse tocht, het kan allemaal! Meer informatie en routekaarten vind je op de website van VVV Zeeland.

Vanuit KLINGSPOOR duik je zo, net over de grens, het Clingse bos in. Dit is een deel van het natuurgebied Clinge/Sint Jansteen.

Vanuit KLINGSPOOR duik je zo, net over de grens, het Clingse bos in. Dit is een deel van het natuurgebied Clinge/Sint Jansteen. Sinds 2009 heeft het Zeeuws Landschap het beheer van het waterwingebied tussen Clinge en Heikant overgenomen van Evides. Het waterwinbedrijf Evides blijft eigenaar, maar Stichting Het Zeeuwse Landschap voert het beheer op het gebied van natuur en landschap uit. De waterwinning blijft de hoofdfunctie, daarnaast worden natuur- en recreatieve waarden ontwikkeld.

Het gehele gebied bestaat uit circa 450 hectare en is voor Zeeuwse begrippen een zeer bijzonder gebied. Dit komt omdat het gelegen is in het dekzandgebied. Dit bestaat uit kalkarm zand en is het ook wat hoger gelegen. Deze factoren bepalen het gebruik van het landschap en de planten en dieren die hierbij horen. Uitgebreide informatie vind je hier.

Foto: Eric De Keyzer

De Staats-Spaanse Linies zijn de restanten van 16de-, 17de- en 18de eeuwse militaire verdedigingswerken, aangelegd tijdens de Tachtigjarige Oorlog( 1568-1648) en de Spaanse Successieoorlog (1702-1713).

De Staats-Spaanse Linies zijn de restanten van 16de-, 17de- en 18de eeuwse militaire verdedigingswerken, aangelegd tijdens de Tachtigjarige Oorlog( 1568-1648) en de Spaanse Successieoorlog (1702-1713). Tal van vestigingstadjes, forten en linies werden in het grensgebied van Zeeuw-Vlaanderen en Vlaanderen aangelegd. De verdedigingswerken speelden een belangrijke rol in de bepaling van de huidige grens tussen Nederland en België. Een groot deel van deze linies en vestingen zijn aarden wallen in het landschap. Dit bood in die periode in het polderlandschap de beste bescherming en deze aarden verdedigingswerken konden ook relatief snel worden opgetrokken. Heel wat forten zijn ondertussen belangrijke natuurgebieden geworden. De wallen en grachten vormen de ideale leefomgeving voor heel wat fauna en flora. In het Waasland loopt de Bedmarlinie door het Stropersbos. Bij de herinrichting van het bos werd een gedeelte van de linie gereconstrueerd.

Zowel in het noorden als het zuiden van het Stropersbos is een groot begrazingsblok aangelegd. Dieren zorgen hier voor de natuur.

Zowel in het noorden als het zuiden van het Stropersbos is een groot begrazingsblok aangelegd. Dieren zorgen hier voor de natuur. In de noordelijke zone grazen schapen om te verhinderen dat het gebied opnieuw met bomen en struiken dichtgroeit. Het graaswerk van de schapen zorgt ervoor dat het gebied tot heide en heischrale graslanden kan evolueren.

De zuidelijke zone kent voornamelijk een spontane bosontwikkeling. Gallowayrunderen en Konikpaarden zorgen in het zuidelijke begrazingsblok voor een gevarieerd lappendeken van bosjes, struikgewas en open graslanden (wastines).

Foto: ANB Griet Buyse

Samen met aanpalende groengebieden vormt het Stropersbos in Stekene en Sint-Gillis-Waas één van de grootste boscomplexen van Oost-Vlaanderen,wel 300 hectare groot.

Samen met aanpalende groengebieden vormt het Stropersbos in Stekene en Sint-Gillis-Waas één van de grootste boscomplexen van Oost-Vlaanderen,wel 300 hectare groot. Dankzij een doorgedreven beleidsplan, kreeg het Stropersbos een heuse facelift tussen 2001 en 2010. Het Stropersbos is een niet te missen natuurparel met zijn statige dreven, waardevolle elzenbroekbossen, open plekken met heide en zijn grote grazers! Je duikt in het bos op een boogscheut van Klingspoor via de Koningstraat in De Klinge.

Het grootste deel van het Stropersbos behoort tot het Vlaamse Ecologisch Netwerk en geniet zelfs Europese bescherming in kader van de Habitatrichtlijn.  In het Stropersbos mag je niet van de aangeduide paden afwijken. Opdat kinderen toch kunnen ravotten in de natuur, legde het Agentschap voor Natuur en Bos een speelzone aan.

www.stropersbos.be

Foto: Griet Buyse