Station

De Klinge had reeds in de begindagen van de spoorlijn zijn eigen station. Het stationsgebouw stond op het huidige kruispunt van de Buitenstraat met het spoorwegpad. Door de ligging aan de grens groeide het station van De Klinge doorheen de jaren uit tot een aanzienlijk complex met voorzieningen voor de douane, een herstelhal en maar liefst zeven sporen. In de omgeving van het station kwamen er enkele herbergen en hotels voor dorstige reizigers en handelaars op doorreis.

Foto archief Heemkundige Kring De Kluize vzw

geluidsfragment: