Quarantaine

De quarantaine was een fraai gebouw dat onderdeel uitmaakte van de infrastructuur van het station van De Klinge. Deze locatie was samengesteld tussen inspanningen van de private spoorlijn, de douaneadministratie, het ministerie van Volksgezondheid en privaat initiatief (onder andere café’s en hotels). Dieren die bestemd waren voor de import moesten eerst een tijd in de quarantaine verblijven om zeker te zijn dat ze geen ziektes meedroegen. Zieke dieren werden terug naar Nederland gestuurd. In het Nederlandse parlement is er nog discussie geweest over het feit dat zo de kwaliteit van het Nederlandse koeienbestand achteruit ging.

De dieren moesten gestald, onderhouden en  gevoederd worden. De kosten daarvan werden afgewenteld op de koper van de dieren. Ook aangeslagen  gesmokkelde dieren kwamen in de quarantaine terecht. Zowel in de stallen van het nabijgelegen Hotel Op de Heyde als in café de Oude Statie werden in drukke perioden dieren gedeponeerd in afwachting van hun definitieve goedkeuring door een veearts.

Foto privécollectie Eric De Keyzer