Hoe het spoort

Mechelen-Terneuzen (of ‘Meiren-Terug’)

Ruim honderd jaar lang denderden er op geregelde tijdstippen treinen over de sporen in De Klinge. De treinen vervoerden reizigers en goederen langs het traject Mechelen-Terneuzen. De ‘Chemin de Fer International de Malines à Terneuzen’ was een private spoormaatschappij die in 1868 werd opgericht. Op 26 augustus 1871 kon de lijn feestelijk geopend worden en reed de eerste trein van Mechelen naar Terneuzen en terug.

Het aantal reizigerstreinen is steeds vrij bescheiden gebleven. Gemiddeld tien keer per dag konden de Klingenaren de trein nemen richting Sint-Niklaas of Hulst. Het goederenverkeer was van groter belang voor de inkomsten van de spoormaatschappij. Steenkool en ijzererts werden gelost in de haven van Terneuzen om dan via de spoorlijn naar Duitsland te worden gebracht. Verder werden er massa’s suikerbieten en andere landbouwproducten vervoerd.

 

De Klinge had reeds in de begindagen van de spoorlijn zijn eigen station. De spoorweg liep echter buiten de kom van de gemeente en dwars door het bos. Het gemeentebestuur nam dan ook snel het initiatief om een nieuwe stenen weg aan te leggen van het dorpscentrum naar het station. Door de ligging aan de grens groeide het station van De Klinge doorheen de jaren uit tot een aanzienlijk complex met voorzieningen voor de douane, een herstelhal en maar liefst zeven sporen. In de omgeving van het station kwamen er enkele herbergen en hotels voor dorstige reizigers en handelaars op doorreis.

 

Na de Tweede Wereldoorlog verkeerde de maatschappij in zware financiële nood en in 1948 moesten de nationale spoorwegen van Nederland en België de lijn overnemen. Op 18 mei 1952 viel het doek over ruim tachtig jaar reizigersverkeer toen de laatste personentrein van Hulst naar Sint-Niklaas reed. Het goederenverkeer overleefde iets langer, maar werd tot een minimum herleid. Begin jaren zeventig brachten twee goederentreinen per week nog een wagen naar De Klinge. De laatste officiële rit op dit deel van de oude spoorlijn dateert van 2 oktober 1975 toen de laatste uitgeweken wagons in De Klinge werden opgehaald. Het station van De Klinge met alle bijhorende gebouwen was toen reeds vijf jaar afgebroken.