Wagon

Deze wagon is gebouwd 1903 in opdracht van de Franse spoorwegen en was daar gekend onder het nummer 7.47.290. Na de Eerste Wereldoorlog werd zij overgenomen door de NMBS en ingeschreven in 1940 onder het nummer 316.423. De wagon werd gebruikt voor het binnenlands vervoer van goederen in België. Eind jaren ‘70 is ze aan de kant gezet en opgenomen in de collectie van de Museumbewaarplaats van Leuven tot 2012. Het gemeentebestuur van Sint-Gillis-Waas kreeg de wagon in bruikleen van de NMBS-holding voor de uitbouw van KLINGSPOOR.

In 2013 is de wagon overgebracht naar het Stoomcentrum Maldegem waar zij vakkundig is gerenoveerd en op 17 juni is opgeleverd en geplaatst in De Klinge. (Bron: Jonas Depau, Stoomcentrum Maldegem)