Heulmachine

De folkloregroep De Klomp De Klinge VZW vond jaren geleden in Haasdonk de machines terug die in 1934 werden aangekocht door het bedrijf van Petrus en Paulus Van Duyse, één van de grootste klompenmakerijen in De Klinge en gelegen in de Trompwegelstraat. De heulmachine is volledig gerestaureerd en kreeg een plaatsje naast de smokkelklompen.Een heulmachine dient voor het uithalen van een klomp, werk dat vroeger manueel moest gebeuren en veel tijd vergde. Het gaat om een Baudin-machine, de meest gekende machines in de klompenmakerij van West-Europa. De machine is gemaakt uit gietijzer (geut) en weegt een halve ton.  Door het gebruik van machines kon er aardig wat bespaard worden op personeelskosten. In die tijd koste zo’n machine even veel als een huis, een dure investering die alleen voor de welgestelde klompenmakers haalbaar was. In tegenstelling tot de Nederlanders bleven onze klompenmakers zweren bij het handwerk. Vanaf 1937 neemt Nederland de fakkel van de klompenindustrie over omdat ze vele Vlaamse klompenmakers inhuren om de kennis naar Nederland te halen. Al snel had Nederland de know-how te pakken en ging men pijlsnel over tot mechanisatie. Dit was de doodsteek voor de ambacht die in het Waasland gedurende twee eeuwen aan duizenden inwoners werk had bezorgd.