close
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
Lorem ipsum dolor sit amet,

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
Lorem ipsum dolor sit amet,
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
Lorem ipsum dolor sit amet,
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
Lorem ipsum dolor sit amet,
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
Lorem ipsum dolor sit amet,
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
Lorem ipsum dolor sit amet,
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
Lorem ipsum dolor sit amet,
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
Lorem ipsum dolor sit amet,Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
Lorem ipsum dolor sit amet,
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
Lorem ipsum dolor sit amet,
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
Lorem ipsum dolor sit amet,
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
Lorem ipsum dolor sit amet,
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
Lorem ipsum dolor sit amet,
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
Lorem ipsum dolor sit amet,

Een heulmachine dient voor het uithalen van een klomp, werk dat vroeger manueel moest gebeuren en veel tijd vergde.

De folkloregroep De Klomp De Klinge VZW vond jaren geleden in Haasdonk de machines terug die in 1934 werden aangekocht door het bedrijf van Petrus en Paulus Van Duyse, één van de grootste klompenmakerijen in De Klinge en gelegen in de Trompwegelstraat. De heulmachine is volledig gerestaureerd en kreeg een plaatsje naast de smokkelklompen.Een heulmachine dient voor het uithalen van een klomp, werk dat vroeger manueel moest gebeuren en veel tijd vergde. Het gaat om een Baudin-machine, de meest gekende machines in de klompenmakerij van West-Europa. De machine is gemaakt uit gietijzer (geut) en weegt een halve ton.  Door het gebruik van machines kon er aardig wat bespaard worden op personeelskosten. In die tijd koste zo’n machine even veel als een huis, een dure investering die alleen voor de welgestelde klompenmakers haalbaar was. In tegenstelling tot de Nederlanders bleven onze klompenmakers zweren bij het handwerk. Vanaf 1937 neemt Nederland de fakkel van de klompenindustrie over omdat ze vele Vlaamse klompenmakers inhuren om de kennis naar Nederland te halen. Al snel had Nederland de know-how te pakken en ging men pijlsnel over tot mechanisatie. Dit was de doodsteek voor de ambacht die in het Waasland gedurende twee eeuwen aan duizenden inwoners werk had bezorgd. 

Vroeger verdienden vele streekbewoners hun brood in de klompennijverheid. De eerste statistieken leren ons dat reeds in 1764 de helft van de Belgische klompen in het Waasland werd geproduceerd. Tijdens de negentiende eeuw nam het aantal ‘blokmakers’ geleidelijk toe om in het begin van de twintigste eeuw ongeziene hoogten te bereiken. Zo telde De Klinge in 1920 maar liefst vijftig klompenmakerstallen waarin 200 personen werkten. In het Nederlandse Clinge waren eveneens 200 inwoners aan de slag in de klompensector. Verder behoorden ook Sint-Gillis-Waas, Sint-Pauwels en Meerdonk tot de dorpen met de hoogste concentratie klompenmakers van België. Op vele plaatsen in het Waasland waren de akkers omzoomd met canadapopulieren die als grondstof dienden voor de massaproductie van de ‘houten schoenen’.

 

Klompen maken was een harde stiel. De ambachtslui maakten lange dagen en hun winstmarge was klein. Meestal werkten de klompenmakers in ploegen van vier of vijf personen. Iedere werkman had zijn eigen specialiteit en slechts weinigen kenden alle bewerkingen. De kapper maakte uit een blok hout de oervorm van de klomp. Nadien ging de snijder de klomp langs de buitenkant vormen waarna de heulder de binnenkant uitholde. Tenslotte moest de klomp nog afgeschuurd en eventueel beschilderd worden. Het productieproces van de handgemaakte klomp was dus een vroege vorm van bandwerk.

 

Na de Eerste Wereldoorlog brak ook in de klompennijverheid de mechanisatie door. De klompenmachines maakten het mogelijk om veel sneller te produceren. Wie onvoldoende kapitaal had om in machines te investeren kon niet meer concurreren. De massa klompen die in De Klinge en omstreken werden geproduceerd vonden een afzetmarkt in Duitsland en Nederland. De goede spoorverbinding via de lijn Mechelen-Terneuzen was zonder twijfel een troef voor de export. In de jaren dertig nam Nederland echter maatregelen om de invoer te beperken. Dit was een zware klap voor onze klompenmakers en vele bedrijven moesten de boeken sluiten. Na een korte heropleving tijdens de Tweede Wereldoorlog raakte de klomp in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw uit de mode. In 1973 staakte de laatste klompenmaker van De Klinge zijn productie. De lokale ‘Folkloregroep De Klomp’ zet zich sinds 1976 in om het ambacht levend te houden.

foto privécollectie Eric De Keyzer

 

Klompenproject

Folkloregroep De Klomp heeft in samenwerking met Erfgoedcel Waasland een educatief project uitgewerkt over de klompenmakerij voor kinderen uit de tweede graad lager onderwijs. Het hele opzet van het doe-evenement bestaat erin de leerlingen zoveel mogelijk zelf te laten ontdekken en experimenteren.

Na een korte interactieve inleiding door klompenmakerszoon ‘KLaas OMPEN’ én een korte demonstratie van de klompenmaker, worden de leerlingen uitgedaagd om in groepjes  het technisch proces  en de daarvoor gebruikte materialen te leren kennen. Kinderen kunnen in klasverband na afspraak het project bezoeken.

Meer informatie en reservaties: Eric De Keyzer, 03 770 54 15, eric.de.keyzer@telenet.be, http://www.deklompdeklingevzw.be

In de nog in te richten grenszone worden enkele holes voorzien waar kinderen boerengolf kunnen spelen. Met een klomp op een stok moeten ze proberen de bal in de juiste richting te slaan.

In de nog in te richten grenszone worden enkele holes voorzien waar kinderen boerengolf kunnen spelen. Met een klomp op een stok moeten ze proberen de bal in de juiste richting te slaan.

In de nog in te richten grenszone zal in de toekomst een korte strook worden ingericht waar je de verschillende soorten ondergrond kan voelen. B

In de nog in te richten grenszone zal in de toekomst een korte strook worden ingericht waar je de verschillende soorten ondergrond kan voelen. Beeld je hierbij in dat je een smokkelaar bent die op een stille nacht probeert zo geruisloos mogelijk te stappen. Mul zand was voor smokkelaars veel comfortabeler dan een keienpad…

Folkloregroep De Klomp De Klinge vzw werd opgericht in 1976. Zij verzamelen alles wat met dit ambacht te maken heeft en ze hebben nog steeds het nodige vakmanschap om dit ambacht te demonstreren.

Folkloregroep De Klomp De Klinge vzw werd opgericht in 1976. Zij verzamelen alles wat met dit ambacht te maken heeft en ze hebben nog steeds het nodige vakmanschap om dit ambacht te demonstreren. Dit doen ze elk jaar tijdens het Ambachtelijk Weekend in augustus en op vraag in binnen- en buitenland. 8-jarigen kunnen in klasverband en op aanvraag ook deelnemen aan een educatief project waarbij ze in groepjes worden uitgedaagd om het technisch proces van het klompen maken en de daarvoor gebruikte materialen te leren kennen.www.deklompdeklingevzw.be

De klompenmakerij was in het Waasland erg belangrijk vanaf de 15de eeuw tot na WOII.

De klompenmakerij was in het Waasland erg belangrijk vanaf de 15de eeuw tot na WOII. Sint-Gillis-Waas (met zijn vier deelgemeenten) was het voornaamste centrum samen met alle dorpen in het oosten van het Waasland (Kruibeke, Beveren, Sint-Niklaas, Stekene en Hulst). Het was eerst de dracht van de rijken (platijnen gedragen door de Vlaamse Heren als Filips De Goede), later de hoelbloc of klomp voor de armen. De Wase bolle akkers waren het gedroomd kader om via de klompenmakerij het grote aanbod van wilg en canadabomen (geplant voor het opzuigen van massa’s water) te verwerken. Deze zachte boomsoorten zijn ‘snelgroeiers’ die op 40 jaar volledig volgroeid zijn (ter vergelijking: de eik vraagt de dubbele groeiperiode).

Tot 12.000 personen waren in dit ambacht tewerkgesteld. In De Klinge leefde rond de jaren 1920 ongeveer de helft van de bevolking van de klompenmakerij als klompenmaker, verkoper, houtvester, transporteur, enz. Een concentratie die nergens anders werd gehaald. Vaak werd het beroep van klompenmaker gecombineerd met landbouw, café, seizoenarbeider, enz. Uiteraard was smokkelen niet vreemd aan de meeste klompenmakers die zo alle crisissen in de geschiedenis hebben kunnen overwinnen.

(Bron: Folkloregroep De Klomp De Klinge vzw)

Uit bijna alle houtsoorten (behalve harshoudende) kan je klompen maken. Kijk maar eens naar de drie kleine klompen op KLINGSPOOR

Uit bijna alle houtsoorten (behalve harshoudende) kan je klompen maken. Kijk maar eens naar de drie kleine klompen op KLINGSPOOR: er is er eentje in wilg, in eik en in iep vervaardigd. Kijk ook eens naar de grote klomp: de voetafdruk  is veel kleiner gemaakt voor smokkelaars om de douaniers te misleiden: alsof het een kind is dat passeerde! De middelste klomp (in eik) is ook bijzonder: de voetzool staat omgekeerd zodat douaniers het verkeerde pad worden opgestuurd.

(Bron: Folkloregroep De Klomp De Klinge vzw)