Hulpgrenspaal

Vooraan in de Clingse bossen staat een hulpgrenspaal verborgen. De grens loopt niet in een rechte lijn tussen de grenspalen, maar is in tegendeel uiterst grillig. Her en der plaatste men een hulpgrenspaal als herkenningspunt op de grenslijn. Het exact kunnen bepalen van de grens was van groot belang voor de ordebewakers. Veldwachters en douaniers konden immers enkel optreden op het grondgebied van hun land.