close
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
Lorem ipsum dolor sit amet,

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
Lorem ipsum dolor sit amet,
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
Lorem ipsum dolor sit amet,
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
Lorem ipsum dolor sit amet,
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
Lorem ipsum dolor sit amet,
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
Lorem ipsum dolor sit amet,
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
Lorem ipsum dolor sit amet,
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
Lorem ipsum dolor sit amet,Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
Lorem ipsum dolor sit amet,
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
Lorem ipsum dolor sit amet,
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
Lorem ipsum dolor sit amet,
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
Lorem ipsum dolor sit amet,
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
Lorem ipsum dolor sit amet,
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
Lorem ipsum dolor sit amet,

KLINGSPOOR ligt vlakbij de landsgrens tussen België en Nederland. De huidige grens gaat terug op de posities van de strijdende partijen op het einde van de Tachtigjarige Oorlog in 1648. Pas op het einde van deze oorlog kon Frederik Hendrik van Oranje de stad Hulst voor de Hollanders heroveren. Zo kwam de grens tussen de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en de Spaanse Nederlanden pal boven De Klinge te liggen.

 

De katholieke Hulstenaars moesten voortaan naar De Klinge om hun geloof te belijden. Ruim tweehonderd gelovigen reisden elke zondag via de Clingse bossen de grens over om de mis bij te wonen. Ten noorden van De Klinge en vlak onder de stad Hulst ontwikkelde er zich in de Clingepolder een gehucht dat uitgroeide tot een typisch langgerekt polderdorp. Dit polderdorp Clinge zou uiteindelijk met zijn zuidelijke punt aansluiten bij De Klinge zodat het lijkt alsof deze twee kernen samen een dorp vormen. Clinge en De Klinge waren echter van meet af aan door een landsgrens van elkaar gescheiden. Beide dorpsgemeenschappen waren wel nauw met elkaar verweven door gemeenschappelijk onderwijs, een kerkelijke eenheid, een gezamenlijke jaarmarkt en nauwe handelscontacten.

 

De smokkelhandel tierde welig in De Klinge en omgeving. Deze illegale grenshandel verliep in beide richtingen. Doorheen de eeuwen werden dieren, linnen, steenkool, boter, kaas en vele andere producten naar Nederland of België gesmokkeld. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd de grens tussen het bezette België en het neutrale Nederland afgeschermd door een elektrische draad. Inventieve smokkelaars vonden echter manieren om deze Dodendraad te overwinnen.

 

Kleinschalige smokkelaars konden op de sympathie van de grensbewoners rekenen. Iedereen verdiende graag wat bij en de samenhorigheid tussen de bevolking was groot. Af en toe knepen ook de douaniers een oogje dicht. Zo vertellen oudere smokkelaars nog steeds verhalen over vrouwen met pakjes boter onder de kleren die door de douaniers bij de kachel werden gezet tot de boter op de vloer druppelde.

 

Na de Tweede Wereldoorlog werd het eeuwige kat- en muisspel tussen de douaniers en de smokkelaars echter grimmiger. Botersmokkel werd een kapitaalkrachtige onderneming en de gepantserde wagens, kraaienpoten en vuurwapens deden hun intrede. Deze gangsterpraktijken zorgden meer dan eens voor onaangename situaties in de grensstreek. Gelukkig verdween de smokkelgrens door de oprichting van de Benelux in 1957.

De kraaienpoot was een wapen van de smokkelaars in hun strijd tegen de gemotoriseerde douaniers.

De kraaienpoot was een wapen van de smokkelaars in hun strijd tegen de gemotoriseerde douaniers. Het wapen was vervaardigd uit metaal en had vier punten. Als de kraaienpoot op de grond werd gegooid, stond er steeds één scherpe punt naar omhoog. Deze scherpe punt moest dan de banden van de dienstvoertuigen van de douane lek steken. De benaming kraaienpoot dankt dit smokkelwapen aan de fysieke gelijkenis met de poot van de kraai. 


Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd de grens tussen België en het neutrale Nederland afgesloten met een elektrische draadversperring. De hoogspanning op de draad maakte de versperring levensgevaarlijk vandaar de benaming Dodendraad. De Duitse bezetters wilden met de grensversperring voorkomen dat oorlogsvrijwilligers, spionageberichten of smokkelaars de grens overstaken. De smokkelaars bedachten echter inventieve manieren om de draad te overwinnen. Een ongeluk was natuurlijk nooit veraf en er zijn dan ook meerdere slachtoffers gevallen.

Na de val van Antwerpen op 10 oktober 1914 komt het Waasland snel onder Duitse bezetting. De grens met het neutrale Nederland wordt afgezet met Duitse wachtposten. Deze soldaten kunnen niet voorkomen dat de grens vaak wordt overschreden door smokkelaars. De voedselprijzen in Nederland liggen veel lager en stoutmoedige smokkelaars kunnen de producten met een grote winst verkopen op de zwarte markt. Naast economische goederen worden er ook vrijwilligers voor het Belgische leger, soldatenbrieven en spionnen over de grens gesmokkeld.In het voorjaar van 1915 proberen de Duitsers de smokkel een halt toe te roepen door de aanleg van de dodendraad. Een elektrische draad onder hoogspanning moet smokkelaars afschrikken. De hoogspanning op de Dodendraad zorgt ervoor dat mensen bij het minste contact met de draad worden geëlektrocuteerd. De inwoners kennen in deze periode de gevaren van elektriciteit nog niet. Links en rechts van de elektrische versperring wordt een beschermingsdraad geplaatst in prikkeldraad of in kippengaas.Inventieve smokkelaars vonden al snel tal van manieren om de draad te overwinnen: tonnen zonder bode, een houten raamsysteem, rubberen beschermkledij… Honderden waaghalzen langsheen heel de Belgisch-Nederlandse grens bekopen hun overtocht echter met hun leven waaronder minstens drie slachtoffers in De Klinge en Meerdonk. 

Op belangrijke overgangswegen werd de grens afgesloten met een slagboom.

Op belangrijke overgangswegen werd de grens afgesloten met een slagboom. Het gemeentebestuur heeft in het kader van KLINGSPOOR een bruikleenovereenkomst afgesloten met het douanemuseum voor het gebruik van een slagboom. De slagboom zal in de toekomst een plaats krijgen op de nog in te richten grenszone. Deze realisatie is gepland in 2014.

Ontdek de grensstreek van De Klinge (B) en CLinge (NL) en haar spannende verhalen: 9 km, langs Witte Bergen en rond Kriekeputten.

Ontdek de grensstreek van De Klinge (B) en CLinge (NL) en haar spannende verhalen: 9 km, langs Witte Bergen en rond Kriekeputten. Laat je leiden door de grenspalen en geniet van de rust en de natuur. Niet alleen de smokkelaar, maar ook de natuurliefhebber komt hier aan zijn trekken. Wie wil kan deze route ook bewandelen met begeleiding van één van de KLINGSPOOR-gidsen.

De wandelbrochure met een beschrijving van de Tweelanden wandelroute kost € 2 en kan je bestellen bij Toerisme Oost-Vlaanderen of aankopen in het toeristisch infokantoor van Sint-Gillis-Waas, GC De Route, Stationstraat 201 bus 1, 9170 Sint-Gillis-Waas.

Vooraan in de Clingse bossen staat een hulpgrenspaal verborgen.

Vooraan in de Clingse bossen staat een hulpgrenspaal verborgen. De grens loopt niet in een rechte lijn tussen de grenspalen, maar is in tegendeel uiterst grillig. Her en der plaatste men een hulpgrenspaal als herkenningspunt op de grenslijn. Het exact kunnen bepalen van de grens was van groot belang voor de ordebewakers. Veldwachters en douaniers konden immers enkel optreden op het grondgebied van hun land.

De grenspaal met het nummer 277 staat vlakbij KLINGSPOOR. De grens is een rode draad doorheen het verleden en het heden van deze grensgemeente en de andere thema’s die aan bod komen op KLINGSPOOR.

De grenspaal met het nummer 277 staat vlakbij KLINGSPOOR. De grens is een rode draad doorheen het verleden en het heden van deze grensgemeente en de andere thema’s die aan bod komen op KLINGSPOOR.

De gietijzeren grenspalen vind je terug vanaf Vaals tot aan het Zwin in Knokke. De telling gaat van nr. 1 tot nr. 369. Naast een unieke nummer vind je langs weerszijden van de paal de wapenschilden van België en Nederland.

De huidige grens gaat terug op de posities van de strijdende partijen op het einde van de Tachtigjarige Oorlog in 1648. Pas op het einde van deze oorlog kon Frederik Hendrik van Oranje de stad Hulst voor de Hollanders heroveren. Met de Vrede van Münster in 1648 kwam zo de grens tussen de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en de Spaanse Nederlanden pal boven De Klinge te liggen.