Werkpaarden in het Stropersbos

Zowel in het noorden als het zuiden van het Stropersbos is een groot begrazingsblok aangelegd. Dieren zorgen hier voor de natuur. In de noordelijke zone grazen schapen om te verhinderen dat het gebied opnieuw met bomen en struiken dichtgroeit. Het graaswerk van de schapen zorgt ervoor dat het gebied tot heide en heischrale graslanden kan evolueren.

De zuidelijke zone kent voornamelijk een spontane bosontwikkeling. Gallowayrunderen en Konikpaarden zorgen in het zuidelijke begrazingsblok voor een gevarieerd lappendeken van bosjes, struikgewas en open graslanden (wastines).

Foto: ANB Griet Buyse